Lyrisk kväll om att översätta
Lyrisk kväll med
Kritiker & Lyrikvännen

Välkommen till Lyrisk kväll med Kritiker
& Lyrikvännen, lördagen den 17 november
på Skånes konstförening i Malmö!

Läs om kvällen här  →Nummer 48 Nummer 47 Nummer 45 Nummer 44 Nummer 43 Nummer 41-42 Nummer 40 Nummer 39 Nummer 38 Nummer 37 Nummer 35-56 Nummer 34 Nummer 33 Nummer 31 Nummer 30 Nummer 28 Nummer 33 Nummer 26 Nummer 24 Nummer 22 Nummer 20 Nummer 19 Nummer 17 Nummer 15 Nummer 14 Nummer 13 Nummer 12 Nummer 11 Nummer 10 Nummer 9 Nummer 8 Nummer 7 Nummer 6 Nummer 5 Nummer 4 Nummer 3 Nummer 2 Nummer 1