K R i T I K E R
I Kritiker #27 pågår sökandet efter en fredskritik. Kan konsten nedrusta?
Kritiker #27 är ett uttryck för en samtida, tredje vågens fredsrörelse. En krisreaktion, mot bakgrund av det nya, vacklande Europa.
Resultatet: en förhandling kring begreppet fred.

huvudsidan
om kritiker
debatt
prenumeration
annonsering
kontakt

Annonsera i Kritiker. Helsida 2 500 SEK, halvsida 1 500 SEK. Kontakta redaktionen på info@kritiker.nu för mer information.