Kritiker
Våldsideologier och psykiska strukturer
Av Vendela Fredricson

I den 71 sidor långa domen i målet mot Anders Behring Breivik, som offentliggjordes 24 augusti förra året, ägnas avsnitt 6 åt att avgöra om A (den åtalade) var »utilregnelig« (psykotisk) vid tidpunkten för de 77 morden vid regeringsbyggnaden i Oslo och på Utøya. Domstolen fann att A inte varit psykotisk och alltså kunde straffas för sina brott. Domstolen ansåg istället att han led av en narcissistisk personlighetsstörning, eller åtminstone uppvisade narcissistiska personlighetsdrag, i kombination med en asocial personlighetstyp. A dömdes till »forvaring« i 21 år. Varefter strafftiden kan förlängas med fem år i taget om han fortfarande anses utgöra en fara för samhället.
Postet 27 Mar 2013 av Kritiker
Vad är kritik?
Av Vendela Fredricson

»Rummet är alltid också rörelsen hos den som beträder det, som tar det i bruk, eller med ett populärt uttryck sätter rummet i spel« påpekar Vendela Fredricson och vrider upp kritikbegrepet. Eftersom läsandet kan ses som en rörelse mellan ett tillfälligt mig, och ett lika tillfälligt dig, kan man likaväl förhålla sig till kritiken som [en] händelse, en kanske aldrig avslutad rörelse i det sociala rummet. Följande föredrag höll Vendela Fredricson för eleverna
på Litterär gestaltning i Göteborg i maj 2011, inför produktionen av detta tidskriftsnummer.
Postet 18 Oct 2011 av Kritiker
S –> S
Av John Swedenmark

Hur ska författare och andra konstnärer bli bättre på att vara marknadsekonomiska subjekt? Det var frågan jag ställde mig under läsningen av boken Creative Business. 10 lessons to help you build a business your way, som innehåller presentationer av olika nordiska företag inom ”de kreativa näringarna” som har nått stor eller lagom framgång – från Odd Molly till den isländska konsthantverkaren Tinna Gunnarsdóttir.
Postet 31 Aug 2011 av Kritiker
Intrigens makt
Jón Kalman Stefánsson, översatt av John Swedenmark
Kritiker #19

”Ordens färdväg kan inte följas bakåt”, skriver Hannes Sigfússon i en dikt, och saken kan inte formuleras bättre. Diktkonsten är ologisk till sin natur, ett oavbrutet letande efter människans kärna, efter livets mening eller meningslöshet, ett försök att ge sig i kast med det omöjliga. Man skulle därför kunna hävda att all diktkonst består av misslyckanden. En strävan efter ett mål som är omöjligt att nå. Otur, som livet för den som ständigt letar efter den fullkomliga lycka som inte finns nånstans. Men människans värdighet, diktens vikt, ligger i detta hopplösa letande, detta är den elektricitet som lyser upp universums mörker.
Postet 31 Aug 2011 av Kritiker
Litteraturens omgivelser
Av Janike Kampevold Larsen, Kritiker #9 2008

Hvor finnes den offentlige samtalen om litteratur? Som et utgangspunkt vil jeg spissformulere: Det finnes ingen samtale i den norske litterære offentligheten, i hvert fall ikke ved første øyekast og fra et sentralt perspektiv. Det finnes spredte forsøk på å definere situasjonen, ja, men disse er som oftes lukkende istedet for åpnende. Det er få som stiller spørsmål, men noen som finner opp en tilstand de kan karakterisere utfra ideelle forestillinger om estetisk virkning.
Postet 06 Sep 2008 av Kritiker
Vertikal topografi
– noen kommentarer til Øyvind Rimbereids Hvorfor ensomt leve og resepsjonen av den.

Av Bernhard Ellefsen, Kritiker #7 2007

Denne fotens ‘form’ eller figur i tre erstatter foten, som en protese som skoen alltid vil være formet av. Alle disse fantomlemmene kommer og går, passer mer eller mindre bra, tilpasser seg ikke alltid.
Jacques Derrida
Postet 13 Jan 2008 av Kritiker
Mieheydestä, naiseudesta ja suomalaisuudesta
Suomalainen proosa 2000-luvulla

Den nyaste finska lyriken verkar skörda segrar var den går, tidskrifter och antologier ger den sin uppvaktning, men vad vet de nordiska tidskriftsläsarna om strömningarna inom den finskspråkiga prosan? I en intervju med poeten Leevi Lehto i förra numret av Kritiker frågar Annelie Axén om det verkligen är så att finsk prosa har vuxit fast i frågor om nationell identitet och könsstereotypier medan poeterna får allt det roliga och Lehto bekräftar (med visst ursinne) bilden. Med fördomsfri nyfikenhet bad Kritiker kulturjournalisten Jarmo Papinniemi, chefredaktör för litteraturtidskriften Parnasso, att skriva en essä om den allra nyaste finska prosan.

Jarmo Papinniemis «Om manlighet, kvinnlighet och det finska: Finsk prosa på 2000-talet», kan man läsa i svensk översettning i Kritiker #6.
Postet 01 Dec 2007 av Kritiker
Finland mellan tvångssvenska och barbardanska
Annelie Axén i samtale med Levi Lehto, Kritiker # 6 2007

Lehtos svar ble opprinnelig gitt på »barbarisk« – i en form som på samme tid synliggjør det språklige (babelske) fundamentet for selve ideen om en »nasjonallitteratur« og gjør dette svaret til noe av et konseptuelt verk i seg selv, i sterk polemikk med samme idé. Her kan du lese intervjuet i svensk oversettelse. Den barbarengelske originalen finnes på Lehtos egen HJEMMESIDE.
Postet 08 Nov 2007 av Kritiker
Om att läsa Göran Sonnevis Ocean
Av Daniela Floman, Kritiker # 5 2007

Vad är bra och vad är dåligt på omkring 2500 tecken? För att kunna formulera ett, åtminstone tillfälligt, svar har jag bläddrat i några av de recensioner Göran Sonnevis diktbok Oceanen bemöttes med när den kom ut i november 2005. Kritikerna har haft att förhålla sig till en laddad titelbild, en innehållsligt komplex och spretig text med ett tonfall som pendlar mellan dagbokens intimitet, metafysiskt patos och samvetsöm självrannsakan.
Postet 26 Jul 2007 av Kritiker
Krise og kritik i Norden
Av Mikkel Bruun Zangenberg, Kritiker # 4 2007

Dér sad vi så, en lille skønsom flok, den 1. december 2006, i den danske avis »Information«s halvtomme lokaler inde i hjertet af København, til en snak (en debat, en diskussion, en strid på ord?) om litteraturkritikkens status i Danmark og Norden i disse dage. Som gæst havde vi – dvs. en lille arbejdsgruppe under det danske Kritikerlavet (specifikt Lilian Munk Rösing, Peter Stein Larsen, Martin Glaz Serup og undertegnede) – inviteret en af det svenske tidsskrift »Kritikers« redaktører, Mikael Nydahl, til at komme og berette og måske polemisere fra en diagonal, svensk vinkel.
Postet 18 May 2007 av Kritiker


Hovedside debatt
Hovedside Kritiker

ARKIV
Våldsideologier och psykiska strukturer
Vad är kritik?
S –> S
Intrigens makt
Litteraturens omgivelser
Vertikal topografi
Mieheydestä, naiseudesta ja suomalaisuudesta
Finland mellan tvångssvenska och barbardanska
Om att läsa Göran Sonnevis Ocean
Krise og kritik i Norden

ANDRE
FSL
Alternativ publicering
Litlive
Nypoesi