Evenemang


På gång

Tidigare evenemang

BildarkivXxxxxxx

Releasefest för Kritiker nummer 68
»Uppmärksamhetens ekonomi«

Litteraturdagarna i Lund, 20 & 21 oktober

Under Litteraturdagarna i Lund, den 20 och 21 oktober, kommer en tvådagars releasefest med uppläsningar, panelsamtal, föreläsningar, musik, konst och performances anordnas på Lunds konsthall. Där kommer samtalet om numrets ibland motsägelsefulla, ibland kompatibla, förståelser av uppmärksamhetens värde och betydelse fortsätta diskuteras med medverkande och besökare. Välkomna!

Evenemanget på Facebook  →

Evenemanget äger rum med stöd från Region Skåne och Svenska Akademien, och sker i samarbete med Lunds konsthall.
Kritiker Literary Network

Kritiker Literary Network brings together professionals within the Nordic literary field in Helsinki and Oslo 2019/20. Through meetings and workshops the project exchanges knowledge, contacts and ideas within the Nordic literary sphere and make possible the initiative of a Norwegian and Finnish-Swedish editorial practice about Nordic contemporary literature, that challenge Nordic self-image and stress the multicultural heritage within the Nordic concept and literature.

Follow the project on Facebook and Instagram

Kritiker Literary NetworkNummer 60

Digital release
»Löftet om att byta mitt namn«

Videos

Introduktion till författarsamtalen av redaktörerna Elin Bengtsson och Tova Gerge.Samtal med Niels Henning Krag Jensby och Nikolaj Tange Lange, moderator Tova Gerge.Samtal med Ida Mirow och Edith Hammar, moderator Elin Bengtsson.
Med en sult som ligner sorg

«med en sult som ligner sorg»
Skriftligt samtal om översättning, online 3 april 2020

BAKGRUND
I februari 2020 träffades ett tiotal författare, översättare, lärare och redaktörer för att diskutera den översatta litteraturens ställning i den nordiska litterära offentligheten i allmänhet och den norska i synnerhet.
Seminariet arrangerades av Kritiker i samarbete med Julia Wiedlocha och Benjamin Yazdan, redaktörer för Kritiker no. 53-54 «Mellom fortid og fremtid» som utkom i december 2019.

En övergripande frågeställning för seminariet var: Vad kan göras för att det ska översättas mer från fler språk? När vi den 3 april 2020 sammanför Magne Ove Varsi, Nesteren Hasani och Pedro Carmona-Alvarez till ett skriftligt online-samtal i ledning av Julia Wiedlocha är det för att på nytt gripa tag i frågan om översättning, men denna gång göra diskussionen tillgänglig för en publik.

Den ursprungliga tanken var att Grendehuset i Oslo skulle samla deltagare från seminariet och Kritikers redaktionsråd till ett första gemensamt möte, och därefter även en intresserad publik till samtal om översättning och läsningar av poesi med efterföljande mingel. Då den rådande coronapandemin inte tillåter något av detta är jag, Ylva Gripfelt (producent), glad att ändå få presentera samtalet, om än i en lite annorlunda form. De medverkande är:

Julia Wiedlocha är utexaminerad litteraturvetare från Universitetet i Oslo. Hon jobbar som skönlitterär översättare och är verksamhetsledare på Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Wiedlocha är även redaktionsledare för litteraturscenen Litteratur på Blå, medredaktör på tidskriften Mellom och har nyligen startat upp förlaget Meteor.

Magne Ove Varsi är författare, journalist och översättare mellan samiska, norska och engelska. Han har undervisat och forskat vid Sámi allaskuvla/Samisk högskola, arbetat för NRK Sápmi och Sveriges Television Sápmi, liksom drivit en rad initiativ för bevarande och utveckling av samisk kultur. Varsi är också fotograf och traditionell jojkare.

Nesteren Hasani är initiativtagare till Fubiaks forfattarskole. Hon är utexaminerad rättssociolog från Universitet i Oslo, ledare för tvärkonstnärliga Høstlys kunstfestival och en återkommande samhällsdebattör i frågor om klass och kultur. Hasani har även studerat mänskliga rättigheter vid School of Oriental and African studies i London, samt scenkonst och musik.

Pedro Carmona-Alvarez är författare, översättare och musiker. Han har bland annat översatt Yahya Hassan (2014), PJ Harvey (2015) och Raúl Zuritas debutdiktsamling Skjærsild (2020) från 1979, samt varit redaktör tillsammans med Gunnar Wærness för Verden finnes ikke på kartet (2016), en antologi som introducerar poesi från 25 olika språkområden.

Läs samtalet här  →

Rubriken, «med en sult som ligner sorg», är ett citat av Pedro Carmona-Alvarez ur samtalet.

Arr: Tidskriften Kritiker med stöd från Nordisk kulturkontakt, Norska kulturrådet och Svenska Akademien.


Kritiker Literary Network
Release för Kritiker no 55

Release för Kritiker no 55

En digital releasefest för tidskriften Kritikers 55:e nummer: «Vi ska gå in i erfarenheten oavsett»! Livesända läsningar, med mera!

Nummer 55 av Kritiker samlar poesi och essäer skrivna av fem egyptiska samtida poeter, fyra bosatta i Kairo och en i Kanada, och har sin utgångspunkt i litteraturutbytet Shaerat – ett projekt som vill lyfta översättningens möjligheter och utgöra en mötesplats för poeter, författare och översättare från Sverige och Mellanöstern. Redaktörer för numret är Sarra Anaya och Anna Jansson.

Titta på läsningarna på Kritikers Facebooksida  →
Endagsfestival för Kritiker no. 52

Endagsfestival för Kritiker no. 52

I september 2019 utkom Kritiker no. 52 med tema Frihet som undersöker litteratur och kritik utifrån ett urfolksperspektiv. Kritiker vill bjuda in till en endagsfestival på Gaaltije där teman ur numret diskuteras av kulturutövare i Sápmi tillsammans med numrets medverkande. Kvällen avslutas med uppläsningar och musik.
Plats: Torsdag 20 februari kl. 16.00, Gaaltije i Staare


Genom att ta avstamp i Annica Wennströms text från Kritiker no. 52 och Alin Anna Labbas roman Herrarna satte oss hit, samtalar vi om att ta tillbaka det som tagits ifrån en, vare sig det är språk, kulturlandskap, platser eller kunskaper. Går det att ta med sig förlorade platser till nya platser? Samtalsledare är Malin Nord.

Vad gör en översättning mellan något av de samiska språken och svenska med texten? I ett samtal om kolonialism i översättning diskuterar Patricia Fjellgren och Johan Sandberg McGuinne om de koloniala strukturer som kan framträda. Samtalsledare är Helena Fagertun.

Kvällen avslutas med skrivartävlingen Luste Tjaeledh, uppläsningar på nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, arabiska och svenska, samt med en spelning med Sara Ajnnak.

Varmt välkommen!

Evenemanget på Facebook  →

Endagsfestivalen sker i samarbete med tidskriften Kritiker och det sydsamiska kulturcentret Gaaltije. Med stöd av Kulturrådet, Nordisk kulturfond, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och Tjállegoahte.
Audre Lordes poesi / The Poetry of Audre Lorde

Audre Lordes poesi / The Poetry of Audre Lorde

Fredagen den 18 oktober arrangerar Kritiker en trespråkig kväll om och med Audre Lordes poesi!
Plats: Arkadia International Bookshop, Nervanderinkatu 11, Helsingfors.


Speciellt för tillfället har Adrian Perera och Ylva Perera översatt ett urval av Audre Lordes dikter till svenska. De kommer att läsa dikterna tillsammans med Shadi Angelina Bazeghi som står för den första publicerade och mer omfattande översättningen av Lordes poesi på ett skandinaviskt språk, Der er ingen ærlige digter om døde kvinder (OVO press, 2019). Några av de översatta dikterna kommer även att läsas på originalspråk och i annat fall projiceras i bakgrunden.
Vi hör även ett samtal mellan översättarna i ledning av Olivia Maury. Samtalet hålls på engelska.

Fri entré.

Varmt välkommen!

The event on Facebook (sv/eng)   →

Evenemanget arrangeras av Tidskriften Kritiker med stöd från Nordic Cultural Point, Svenska Akademien och Danish Arts Foundation.
Xxxxxx

Språkliga mellanrum och familjehemligheter - Samtal utifrån Kritiker no. 52 »Frihet«

Kritiker no. 52 lanseras med två samtal i Göteberg, den 26 och 28 september.

Torsdag 26 september kl 11.30
Rum för poesi och översättning, Bokmässan i Göteborg
Språkliga mellanrum


Utmaningar i översättning till respektive från samiska språk har lett till flera nyskapande strategier. Författaren Sigbjörn Skåden skriver på både nordsamiska och norska, men översätter även sig själv mellan språken. Poeten Freke Räihä har översatt poesi från nordsamiska utan att själv kunna språket. Här möts de i ett samtal om att översätta språk man inte kan och författarskap man känner bättre än de flesta. Moderator: Helena Fagertun.

Arr: Kritiker, Kulturrådet


Lördag 28 september kl 13.30
Scener & samtal, Världskulturmuseet i Göteborg
Familjehemligheter


I Kathrine Nedrejords pjäs »Human Zoo« försöker en samisk familj hitta ett sätt att leva fast livet utspelar sig inför åskådarnas ögon på ett zoo. Också Annica Wennström skriver i Kritikers nya nummer om exotifierande blickar, om att försöka hitta orden för att skriva om sina förfäder och sedan refuseras med argumentet att hon skriver för romantiserande om samer. Samtalet utforskar vad som händer när människor drabbas av händelser som de inte själva väljer, när de tvingas till att bära familjehemligheter och skrivs in i historier de inte vill vara del av och på språk de inte vill använda. Moderator: Malin Nord.

Arr: Kritiker
tt omförhandla kärlek genom litteratur och litteratur genom kärlek

Att omförhandla kärlek genom litteratur och litteratur genom kärlek - Samtal utifrån Kritiker no. 51 »Förälskad text« och två nya böcker från Dockhaveri

I höst ger kollektivförlaget Dockhaveri ut två böcker som utforskar och skevar kärlekens koreografi : »Skär« av Mia Axelsson och »Frihetsgudinnor« av Anna Lindberg.
Lördag 28 september kl 15.15. Scener & samtal, Världskulturmuseet i Göteborg

Kritikers vårnummer, no. 51 »Förälskad text«, kretsar kring förälskelsen som litterär form och dess redaktionsmedlemmarna är både författare, förläggare och redaktörer samtidigt.
Hur hänger formerna för litterär organisering och skapande ihop med kärlek? Går det att omskapa inte bara kärlekens koreografi er utan även litteraturlivets? Om det talar Mia Axelsson, Anna Lindberg och Roza Ghaleh Dar. Moderator är Rebecka Bülow.

Arr: Kritiker, Dockhaveri
Kritiker i Helsingfors

Kritiker i Helsingfors

Lördagen den 21 september arrangerade Kritiker en workshop med professionella finlandssvenska aktörer på litteraturen och konstens områden i Helsingfors. Medverkande var: Ylva Gripfelt (ledare för workshopen), Nayab Ikram, Rita Paqvalén, Adrian Perera, Ylva Perera, Hannele Mikaela Taivassalo, Julia Tidigs och Martin Welander. Workshopens syfte var att lägga grunden för ett kommande Kritiker-nummer med en finlandssvensk redaktion. Steg för steg närmade sig deltagarna en gemensam idé om arbetssätt och tematik. Under hösten hörs deltagarna igen för att tala om fortsättningen.

Workshopen arrangerades med stöd från Nordic Cultural Point och Svenska Akademien.

Foto: Nikolina Nordin
Förfest med Kritiker och Lyrikvännen

Förfest med Kritiker och Lyrikvännen

Välkommen att fira kommande nummer av tidskrifterna Kritiker och Lyrikvännen på fantastiska Rönnells Antikvariat om kvällen den 21 maj!
Kritikers kommande nummer har temat »Frihet«. Till det skriver Annica Wennström en essä om en saknad som förts vidare i generationer, om heligheten i berättelserna som gör oss levande och hur samisk världsbild kan skrivas på svenska. I Lisa Marainens diktsvit svärmar myggen över myren och ripan mullrar sov inte än. Denna kväll hör vi Wennström och Marainens texter läsas för första gången.

Ida Börjels diktsamling »Skåneradio« utkom 2006 men är kusligt aktuell även idag. Lyssna på författaren, forskaren och kritikern Hanna Nordenhöks nyskrivna föredrag om »Skåneradio« och hör Ida Börjel läsa ur den banbrytande diktsamlingen.

Dessutom - vin och mingel och prenumerationer av båda tidskrifterna till pangpris! Fri entré!

Evenemanget på Facebook   →
Hur mår samtidspoesin?

Hur mår samtidspoesin?

Välkomna till ett Samtal om poesi och poesikritikens tillstånd! 15 maj på Stadsbiblioteket i Uppsala.
Under vintern stormade en debatt på kultursidorna om poesins och poesikritikens tillstånd. Poesin var ömsom blodfattig, ömsom nyskapande, kritikerna var å ena sidan lillgamla, å andra sidan fast i en moraliserande syn på litteraturen. Poeterna var på samma gång bortskämda och utsatta.

Vilken relevans hade egentligen debatten? Och hur mår samtidspoesin?

I ett samtal mellan poeten och kulturjournalisten Sarra Anaya, poeten och litteraturkritikern David Zimmerman samt tidskriften Kritikers redaktör Ylva Gripfelt försöker vi reda ut begreppen.

Moderator: Cecilia Luzon, litteraturvetare och redaktör för Tydningen.

Arrangörer: tidskriften Kritiker och tidskriften Lyrikvännen.

Evenemanget på Facebook   →
Förälskad text

Releasefest för Kritiker #51: Förälskad text

Välkommen till releasefest för Kritiker #51 "Förälskad text" i baren på Babajan, Katarina Bangata 75 i Stockholm! Tisdag 26 februari 2019 kl. 18:00–23:00.
Läsningar av STEINAR OPSTAD - ROZA GHALEH DAR - SANDRA CECILE QUIST - CATHARINA ENGSTRÖM - MICHELLA JENSEN - AZITA GHAHREMAN

Kritiker #51 kretsar kring förälskelsen som litterär form. Finns det en kärlekens performativitet? Varje bidrag kan ses som ett svar på den frågan. Redaktionen för numret består av Love Carlshamre, Johan Espersson och Roza Ghaleh Dar.
Medverkar gör Anna Axfors, Elena Balzamo, Love Carlshamre, Lin Engdahl, Catharina Engström, Johan Espersson, Johanna Fjaestad, Roza Ghaleh Dar, Olivia Iso, Michella Jensen, Liv Melin, Martina Moliis-Mellberg, Fredric Nord, Asta Olivia Nordenhof, Steinar Opstad, Shahrouz Rashid och Mohamed Suliman.

Ur inledningen:
Text, förälskelse. Redan genom att mejsla ut temat har vi investerat vissa värden och idéer i begreppen: texten som en plats där begär, ömheter, förskjutanden och heartbreaks produceras och organiseras. Förälskelsen som någonting urskiljbart från lusten, besattheten eller solidariteten.

Vårt nummer handlar om att förenas och att längta och att fullkomligas och att krossas. Förälskelsen uppfattar vi som den punkt där ömheten blir ett rus; en punkt där konturerna sammansmälter. Texten uppfattar vi som det ständiga spelet mellan motiv och struktur. Det i strukturen som möjliggör specifika motiv; det i motivet som möjliggör urskiljandet av strukturen bakom.

I teorin om den språkliga performativiteten, såsom den har utvecklats av bland andra J.L. Austin och Judith Butler, framhålls hur språket inte bara beskriver, utan också skapar världen omkring oss. Mycket har redan sagts om detta inom litteraturen, inte minst i relation till politiska formspråk.Men känslornas roll i dessa diskussioner blir ofta sekundär och härleds ur politiken, i vad som riskerar att återigen reproducera en platonistisk diskurs. Förälskelserna blir skuggor på väggarna; utan eget värde, eller ensverklighet. I detta nummer vill vi inte se förälskelsen bara som ett återsken av makten. Vi vill se förälskelsen inte bara som en biprodukt, utan som en skapande kraft.

Hur ser förälskelsen ut då den manifesteras i den litterära formen? En text som själv är förälskad, vävd av förälskelsens material?

Evenemanget på Facebook   →
Vold i poesien/Kunsten at oversætte<br>

Vold i poesien/Kunsten at oversætte

Vi byder velkommen til en eftermiddag med oplæsninger og forfattersamtale, lørdag 19 januar på Meter i København kl 15.00

Vi byder velkommen til en eftermiddag med oplæsninger og forfattersamtale om vold i poesien og kunsten at oversætte – arrangeret i samarbejde med galleri meter. De medvirkende forfattere har alle bidraget til nummer 49–50 af KRITIKER med oversat poesi og vil læse op af deres oversættelse. Digtene beskæftiger sig med vold på forskellige planer og til forskellige tider. I samtalen vil der ligeledes være fokus på poesiens muligheder og begrænsninger i forhold til vold som tema, samt sprogets muligheder og begrænsninger i forhold til oversættelse.

Medvirkende:

Helena Boberg er svensk digter og oversætter. Hun debuterede i 2011 med digtsamlingen Repuls og har blandt andet oversat Vingeslag af Shadi A. Bazeghi og Jeg, Unica af Kristine Refstrup.

Maja Lee Langvad er forfatter og oversætter. Hun debuterede i 2006 med digtsamlingen Find Holger Danske og har senest udgivet Dage med galopperende hjertebanken i 2017.

Khashayar Naderehvandi er svensk forfatter og oversætter. Han debuterede som digter i 2011 og som roman forfatter i 2013. Han er for nærværende doktorand i kunstnerisk gestaltning vid Akademin Valand, Göteborg Universitet.

Athena Farrokhzad er svensk digter, oversætter og lærer på Biskops-Arnös forfatterskole. Hun debuterede i 2013 med digtsamlingen Vitsvit og skriver for nærværende dramatik.

Matilda Södergran er finsk-svensk digter og oversætter. Hun debuterede i 2008 og er uddannet fra Översättarutbildningen ved Lunds universitet og Litterär översättning på Akademin Valand. Södergran er aktuel med digtsamlingen Överlevorna og sin oversættelse af digteren Siv Cedering.

Liv Nimand Duvå er forfatter og oversætter. Hun debuterede i 2017 med romanen, Vi er vel helte, og har oversat værker af Claudia Rankine og Sonja Åkesson i 2018.

Shadi Angelina Bazeghi er digter og oversætter. Hun debuterede i 2015 med digtsamlingen Vingeslag. Hun har oversat Forugh Farrokhzad og hendes oversættelse af Audre Lordes poesi udkommer i maj 2019.

De medvirkende forfattere præsenterer deres oversættelser af hhv. Helena Boberg, Sindsvåld (SE), Natalie Diaz, When My Brother Was an Aztek (USA), Ahmad Shamloo, udvalgte digte (IR), Dorothy Porter,The Bee Hut (AUS), Louise Glück, Averno (USA) & Audre Lorde, udvalgte digte (USA).

Samtale om vold i poesien og oversættelse med Liv Nimand Duvå, Athena Farrokhzad & Khashayar Naderehvandi. Moderator: Shadi Angelina Bazeghi.

Der er mulighed for at købe øl & vin samt det seneste nummer af KRITIKER, ild valmue måne/Översättaren är närvarande. Husk kontanter.

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond, Nordisk Kulturfond & Nørrebro Lokaludvalg.

Fri entré.

Evenemanget på Facebook   →
Lyrisk kväll om översättning

Lyrisk kväll med Kritiker och Lyrikvännen

Välkommen till Lyrisk kväll med Kritiker & Lyrikvännen, lördagen den 17 november på Skånes konstförening i Malmö!

Vem var poeten Ahmad Shamloo och hur är det att översätta hans poesi från farsi till svenska idag? Vad innebär det att ha ett livslångt förhållande till Friederike Mayröckers verk? Om detta och mer berättar översättarna Khashayar Naderehvandi och Ulla Ekblad-Forsgren.

Ida Börjel medverkar med en performance om översättning som hantverk. Dessutom blir det läsning av poesi. Poeterna och översättarna Shadi Angelina Bazeghi och Maja Lee Langvad har nyligen översatt dikter ur Helena Bobergs bok Sinnesvåld till danska som de växelläser under kvällen. Helena Boberg läser i sin tur dikter av Johannes Göransson som hon nyligen översatt från engelska till svenska. Matilda Södergran läser sin översättning av Siv Cederings dikter och Jonas Ellerström läser dikter av Sylvia Plath som han har översatt tillsammans med Jenny Tunedal.

Vi hör dessutom för första gången dikter av Shamloo på svenska i översättning av Khashayar Naderehvandi. Och säkert får vi också höra något svindlande av Mayröcker i Ekblad-Forsgrens översättning.

Insläpp kl 18:30. Programstart kl 19. Go bar, ett dignande tidskriftsbord, fri entré!

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN LYRISK KVÄLL MED KRITIKER & LYRIKVÄNNEN!

Evenemanget på Facebook   →
En ros är en ros är en ...

En fantastisk kväll om översättning

Välkommen till en kväll om översättning, med läsningar, samtal och fest! På Göteborgs Litteraturhus den 12 maj kl 19:00 samlas några av Skandinaviens mest intressanta författare, översättare, kritiker och forskare.

MAJA LEE LANGVAD - aktuell med boken Dage med galloperende hjertebanken (Gyldendal, 2017) - möter i samtal och uppläsning HELENA BOBERG som nyligen påbörjat översättning av Lee Langvads bok till svenska (förlag för utgivning är ännu inte bestämt).

Boberg är aktuell med sin översättning av Shadi Angelina Bazeghis diktsamling Vingslag (Modernista, 2017) samt, tillsammans med Ann-Marie Tung Hermelin, Kirstine Reffstrups roman Jag, Unica (10TAL Bok, 2018) liksom med sin diktsamling Sense Violence / Sinnesvåld (översättning från svenska av Johannes Göransson, Garden-Door Press, 2017).

SHADI ANGELINA BAZEGHI som mottagit bejublad kritik för sin bok Vingslag / Vingeslag har bland annat översatt Forough Farrokhzad till danska och är nu redaktör tillsammans med Matilda Södergran för ett Kritikernummer med och om översatt litteratur (utkommer i december).

Bazeghi möter KHASHAYAR NADEREHVANDI - poet, kritiker, forskare, översättare - vars pågående avhandling i konstnärlig forskning behandlar frågan om översättning.

Kvällen firar även Kritikers senaste nummer, »För att korrigera glömskan måste man börja från slutet - hur det än slutar«, om och med poesi från Algeriet med uppläsningar av SARRA ANAYA, poet och en av numrets redaktörer och översättare.

Läsningarna följs av musik, dans och dryck för den hugade. Tidskrifter samt böcker kommer att finnas på plats till fina priser. Är du intresserad av att träffa översättare finns ytterst goda chanser under kvällen då vi, förutom ovanstående, särskilt bjudit in översättare att närvara under kvällen.

Vi samlar översättare från danska, farsi, engelska, arabiska, portugisiska, spanska, serbiska, kroatiska, franska, katalanska, ryska, bosniska, tyska och norska i en fantastisk kväll om översättning. Varmt välkommen att vara med! Fri entré!

Bilden till evenemanget har formgivits av Jenny Holmqvist.

Evenemanget arrangeras av tidskriften Kritiker i samarbete med Göteborgs Litteraturhus och med stöd från Göteborgs Stad, Svenska Akademien och Danska Statens Kunstfond.


Evenemanget på Facebook   →
Kritiker får nordiskt redaktionsråd

Vintern 2015-16 startar Kritiker projektet »Litterära utbyten, nordisk integration 2015-2017«.
Genom ett utökat redaktionsråd med medlemmar från - förutom Sverige - Danmark, Finland och Norge vill vi hålla liv i en tvärnordisk litterär offentlighet. Vår ambition är en jämn spridning av bidrag till tidskriften inom de närliggande språkområdena bokmål, danska, nynorska och svenska. Projektet låter även författare, kritiker, översättare, konstnärer och akademiker från de nordiska länderna mötas i publika framföranden såsom läsningar, samtal, performances och seminarier.
»Litterära utbyten, nordisk integration« är en del av Kritikers arbete för jämställdhet utifrån ett intersektionellt maktperspektiv och stöds av Nordiska kulturfonden.

Medlemmar av Kritikers redaktionsråd:
Shadi Angelina Bazeghi (DK)
Helena Boberg (SV)
Glenn Christian (DK)
Moa Franzén (SV)
Ylva Gripfelt (SV)
Jenny Holmqvist (SV)
Gabriel Moro (NO)
Khashayar Naderehvandi (SV)
David Relan (SV)
Matilda Södergran (FIN)
Martin Welander (FIN)
Ingrid Z Aanestad (NO)

Projektledare: Ylva Gripfelt

Nordisk Kulturfond logoSkönhet och sanning – Poesi, samtal, fest

23 september kl 19.00, Solnavägen 26 B 33, Helsingfors

Skönhet och sanning

Välkommen till en kväll med poesi, samtal och fest – arrangerad av tidskriften Kritiker hemma hos poeten Peter Mickwitz i Helsingfors! Fri entré!

Författaren och forskaren Khashayar Naderehvandi samtalar om essäistik genom begreppen skönhet och sanning tillsammans med idéhistorikern och skribenten Patricia Lorenzoni.
Poeterna Catharina Gripenberg, Shadi Angelina Bazeghi, Helena Boberg, Matilda Södergran och My Lindelöf läser ur aktuella diktsamlingar. Dessutom firar vi Kritikers jubileumsnummer - 10 år med litterär kritik och essäistik!
Varmt välkommen!

Medverkande
Khashayar Naderehvandi (f. 1981) är en svensk forfattare, poet, litteraturkritiker, för närvarande även doktorand i konstnärlig forskning vid Valand i Göteborg. Han debuterade 2011 med diktsamlingen Om månen alls syntes, romandebuterade 2013 med Vilar i era outtröttliga händer. Han är kritiker för Kulturnytt på Sveriges Radio P1 och mottog 2014 Sveriges Radios Novellpris för novellen Förhöret. Hans senaste diktsamling Allting glittrar och ingenting tar slut utkom 2016.

Patricia Lorenzoni (f. 1975) är idéhistoriker, kulturskribent, författare, föreläsare och översättare. För närvarande slutför hon en bok om samtida kolonialism i Brasilien, inom ramarna för forskningsprogrammet Tid, minne, representation: Historiemedvetandets förvandlingar. Hon gästföreläser på kurser i ämnen som litterärt skrivande, konstvetenskap och migrationsstudier vid bland annat Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Stockholms universitet.

Catharina Gripenberg (f.1977) är en flerfaldigt prisbelönt finlandssvensk författare. Hon har studerat litteraturvetenskap vid universitetet i Helsingfors. Hon debuterade med diktsamlingen På diabilden är huvudet proppfullt med lycka. För sin andra diktsamling Ödemjuka belles lettres från en till en fick hon 2003 Stig Carlson-priset. År 2016 fick hon Sveriges Radios lyrikpris. Hennes senaste diktsamling Handbok att bära till en dräkt utkom 2016.
I Kritikers kommande jubileumsnummer (nr 44) bidrar poeten Ulrika Nielsen med en lång essä om Gripenbergs författarskap.

Shadi Angelina Bazeghi (f. 1974) är en dansk poet och översättare, Hon gick ut Forfatterskolen 2007 och har översatt den iranska poeten Forough Farrokhzad. Bazeghi debuterede 2015 med diktsamlingen Vingeslag, som nu är aktuell i svensk översättning av Helena Boberg på forlaget Modernista.

Helena Boberg (f. 1974) är en svensk poet och översättare. Hon var tidigare medlem i Surrealistgruppen i Stockholm tillsammans bland andra Aase Berg, Maja Lundgren, Eva Kristina Olsson, Johannes Bergmark, Carl-Michael Edenborg och Mattias Forshage. Debutboken Repuls är översatt till arabiska av Ibrahim Abdulmalik och utgiven på Merit Publishing House i Kairo 2012, med titeln Sodood. Hennes senaste diktsamling Sinnesvåld (2013) har nyligen utkommit i engelsk översättning av Johannes Göransson.

Matilda Södergran (f. 1987) är en finländsk poet, kritiker och översättare. Södergran är född och uppvuxen i Finland, men arbetar numera i Sverige och är bosatt i Malmö. Hon har gett ut fyra diktverk: Lotusfötter från 2014, Maror (ett sätt åt dig) från 2012, Deliranten från 2009 och Hon drar ådrorna ur från 2008. Ett urval av hennes dikter har översatts till engelska i antologin Six Finnish Poets (2013).

My Lindelöf (f. 1962) är poet och redaktör. Hon debuterade 1988 med en samling kortprosa. Efter det har hon utgett lyrik, samlingarna Hindens klöv och Alla deras namn. Diktsamlingen Skogen i mitt hus utkom på Ellips 2012, och nominerades till Rundradions lyrikpris. Lindelöf är bosatt i Helsingfors och arbetar deltid som redaktionssekreterare på tidningen Ny Tid. Hon är nu aktuell med diktsamlingen Färdas (in och ut ur bilden).

För frågor om evenemanget, kontakta oss på info@kritiker.nu

Evenemanget arrangeras av Kritiker med stöd från Nordisk kulturfond och Svenska Akademien.

Evenemanget på Facebook   →Release Sentimentaliteten: Kritiker #43

3 juni kl 17.00-20.00, Östervärns Antikvariat & Bokhandel – Anti, Höstgatan 37, Malmö

Nummer 43

Välkommen till releasefest för Kritiker #43 Sentimentaliteten, lördagen den 3 juni kl 17 på Östervärns bokhandel & antikvariat i Malmö!

Vad innebär det att lita på sin känsla? Att skriva med darrande händer? Varför är bläcket rött? Varför gråter madonnastatyn? Utgångspunkten för numret är att ett kritiskt tillstånd uppstår när sentimentaliteten uppmärksammas och isoleras. Att beskriva och definiera sentimentalitet är att personifiera den. Bestämningen är oprövad, därav titeln. I detta nummer angår det redaktörerna Kettil Kasang och Johanne Lykke Holm att försöka urskilja det sentimentala och förbereda en kritik. Här är sentimentaliteten: avskuren, attackerad, illustrerad och begråten.

»Jag är den ihållande tonen och dess fall utan slut. Jag är drömmen om ett allt, jag är alltets själva mönster och ser mönster överallt. Jag håller upp känslan mot ljuset och betraktar den som klar. Jag är det koketta i indignationen och hatet mot ilskan, jag är hatet mot ironin och hatet mot humorn. Ett milt och vänligt hat. Jag ger dig den självbespeglande uppriktigheten och dess hettande svada. Jag är din icke-redigeringsprincip, darling. Du känner väl igen mig.«

Medverkande: Lone Aburas, Jourdon Anderson, Siri Areyuna Wilhelmsson, Sara Edenheim, Kristofer Folkhammar, Elisabeth Hjorth, Lars TCF Holdhus, Leif Holmstrand, Carsten Juhl, Kettil Kasang, Johanne Lykke Holm, Olga Ravn, Burcu Sahin, Aron Skoog, John Skoog, Lucas Svensson, Jørn H. Svaeren

Evenemanget på Facebook   →Nordisk litteratur – foredrag, samtale og opplesninger

11 februari kl 19.00, Ugla, Kristian Augusts gate 7A, 0164 Oslo

Maïmouna Jagne-Soreau & Kristina Leganger Iversen

Velkommen til en kveld om nordisk litteratur! Tidsskriftet Kritiker og Ugla bar inviterer lørdag 11. februar kl 19 til foredrag med litteraturforskeren Maïmouna Jagne-Soreau, etterfulgt av en samtale mellom henne og litteraturforskeren Kristina Leganger Iversen. Det blir også opplesninger ved en rekke aktuelle norske forfattere – Ingvild Burkey, Namra Saleem, Mazdak Shafieian, Ingrid Z Aanestad –, vin, musikk og mingel!

I løpet av kvelden presenterer Kritiker også sitt seneste tidsskriftnummer om dekolonialitet med en rekke amerikanske poeter, blant annet Claudia Rankine, Fred Moten, Gloria Anzaldúa, Elel Adnan m.fl.

Nordisk litteratur må stadig omformuleres. Jagne-Soreau interesserer seg for den litteraturen som har vokst fram i Norden i takt med de siste årenes sosiale forandringer og migrasjoner. Den 11. februar presenterer hun en del av avhandlingen hun arbeider med, »Postinvandringslitteratur i Norden - Om satir och mellanförskap i ett postnationellt perspektiv«.

Samtale på svensk og norsk.

Velkommen!

MER OM DE MEDVIRKENDE
Maïmouna Jagne-Soreau har en master i Skandinavisk litteratur fra Université Paris-Sorbonne med særlig fokus på det svenske språket. Nå er hun doktorand i Nordisk litteratur ved Helsingfors universitet, og arbeider med en avhandling om det hun kaller »postinnvandringslitteratur« i Norden.

Kristina Leganger Iversen er forfatter og litteraturforsker ved UiO, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, spesialisert på blant annet nordisk samtidslitteratur och postkolonial litteratur och teori.

Ingvild Burkey har tidligere utgitt diktsamlingen »Torden i søvne« (1994), romanen »Falsk pike« (1997) og prosatekstsamlingen »Intervju med den hjemvendte helten« (2002). I 2008 kom hennes andre diktsamling, »Den mest tenkelige av alle verdener«.

Namra Saleem debuterte som forfatter i 2016 med romanen »I morgen vi ler«. Hon er også journalist och musiker.

Mazdak Shafieian debuterte i 2006 med diktsamlinga »Dyregravsmørke«. I 2011 utgav han diktsamlinga »Antwerpen« og i 2015 essaysamlinga »Det urgamle materialet«.

Ingrid Z. Aanestad debuterte i 2006 med romanen »I dag er ein fin dag«. »Sibylle« (2016) er Aanestads femte roman.

Evenemanget arrangeras av Kritiker med stöd av Nordiska kulturfonden.

Evenemanget på Facebook   →Fest för Kritiker nr 41–42!

27 januari kl 19.00, Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1, 41301 Göteborg

Nummer 41-42

Ta del av ett av årets mest exklusiva tidskriftsnummer, med texter av poeter som Claudia Rankine, Etel Adnan, Gloria Anzaldúa, Fred Moten med många, många fler!

Fredagen den 27 januari kl 19 firas utgivningen av Kritiker nr 41-42 på Göteborgs Litteraturhus. Under kvällen hör vi redaktörerna Iman Mohammed och Khashayar Naderehvandi läsa Fred Moten respektive Victoria Chang samt berätta om numret och Kritiker. Det bjuds på vin, musik och numret till releasepris.
Varmt välkommen!


OM KRITIKER NR 41-42
av Iman Mohammed och Khashayar Naderehvandi

Med detta nummer hoppas vi ha påbörjat ett samtal om hur poesi kan dekoloniseras – och omvänt: vad den poetiska praktiken kan visa om möjligheterna att bryta sig loss ur ett kolonialt grepp om tänkandet, för att på allvar ta sig an representation och ansvar. Finns det poetiska praktiker som i sig är dekoloniala? Finns löftet om – kanske inte det koloniala systemets kollaps – men åtminstone om radikalt andra tankemodeller genom poesin? Utgångspunkten för numret har varit en essä av Ken Chen som nu finns i svensk översättning av Kristina Hagström-Ståhl och Anna Jansson: »Besatt av autencitet eller konceptualism som minstrelshow«. Essän är en läsning av den konceptuella poesins koloniala premisser och hur denna praktik kräver rasifierade kroppar – en poetik vars sätt att operera i världen är imperiellt. Genom att närläsa ett antal signifikanta litterära händelser i USA blottar essän kolonialiteten i poesin – och samtidigt, den dekoloniserande förmåga som ryms i det språkliga arbete som är poesi. Med dikter, essäer och översättningar av: Ken Chen, Judith Kiros, Patricia Lorenzoni, Burcu Sahin, Monia Sander, Shadi Angelina Bazeghi, Maja Lee Langvad, Kira Josefsson, Fred Moten, Gloria Anzaldúa, Claudia Rankine, Etel Adnan, Solmaz Sharif, Mei-Mei Berssenbrugge, Zubair Ahmed, Victoria Chang, Kristina Hagström-Ståhl, Anna Jansson, Iman Mohammed, Patricia Lorenzoni, Khashayar Naderehvandi, Marie Silkeberg, Jenny Tunedal, Ida Börjel, Jørn H. Sværen, Gabriel Itkes-Sznap.

Evenemanget på Facebook   →Nordisk aften - Poesi og samtaler

1 oktober kl 19.00, Forfatterskolen, Peder Skrams Gade 2A, 1, 1054 Köpenhamn

Nordisk aften

Nordiske forfattere mødes i København når litteraturtidsskriftet Kritiker inviterer til en aften med poesioplæsninger og samtaler på Forfatterskolen.

Lørdag den 1.Oktober kl 19:00. Der er mulighed for at købe øl og vin. Fri entré!

Kom og mød den norske forfatter Mazdak Shafieian i samtale med Mette Moestrup (DK) samt forfatter Martin Bastkjær (DK) i samtale med Shadi Angelina Bazeghi (DK) om litterær kritik og essayistik, og hør poesioplæsninger med Helena Boberg (SV), Nicolaj Stochholm (DK), Matilda Södergran (FIN), Khashayar Naderehvandi (SV) og Liv Nimand Duvå (DK)

OM DE MEDVIRKENDE
Mazdak Shafieian (f.1980) er en norsk redaktør og poet med to kritikerroste diktsamlinger bak seg. Han debuterte i 2006 med diktsamlinga »Dyregravsmørke«.
»Det urgamle materialet« (Gyldendal, 2015) er hans første essaysamling, om vilken kritiker Alexander Carnera bland annat skriver: »Shafieians essays er båret af en tvivl og forundring der hverken søger at forklare eller opklare, men øge kompleksiteten og sikre en kritisk følsomhed. Disse essays brænder mere end mange romaner. Hvordan brænder de? De brænder gennem en længsel efter at gøre litteraturen og essayet til den tanke der forvandler.«
(Le Monde Diplomatique, 2015.5)

Mette Moestrup (f. 1969) er en af de mest politisk markante stemmer i sin litterære generation. Senest er udkommet digtsamlingen »DØ, LØGN, DØ« (2012) og fællesværket »FRIT FLET« (2014) med Naja Marie Aidt og Line Knutzon.

Helena Boberg (f. 1974) er en svensk digter. Boberg har tidligere været en del af den svenske The Surrealist Group in Stockholm. Hun debuterede i 2011 med poesibogen »Repuls« og har siden udgivet »Sinnesvåld« i 2013.

Nicolaj Stochholm (f. 1966) er en prisbelønnet digter og musiker i post-punk bandet The Liquid. Han debuterede i 1991 med langdigtet »Biografi« og har siden skrevet en række digtsamlinger, senest »Titlen i paradis« fra 2015.

Khashayar Naderehvandi (f. 1981) er en svensk forfatter, poet og litteratur-kritiker. Han debuterede i 2011 med digtsamlingen »Om månen alla syntes«, og romandebuterede i 2013 med »Vilar i era outtröttliga hander«. Han er kritiker for Kulturnytt på Sveriges Radio P1 og modtog i 2014 Sveriges Radios Novellepris for novellen »Förhöret«. Hans seneste digtsamling »Allting glittrar och ingenting tar slut« udkom i 2016.

Matilda Södergran (f. 1987) er en finsk forfatter, kritiker og oversætter. Hun debuterede i 2008 med »Hon drar ådrorna ur« og har siden udgivet tre digtsamlinger, senest »Lotusfötter« i 2014. Hun er kendt for sin feministiske digtning og sin poetiske talent.

Martin Bastkjær (f. 1987) er forfatter og kritiker. Han er uddannet på Forfatterskolen i 2013 og debuterede i 2015 med romanen »Det nye hav«. Siden 2015 har han desuden anmeldt bøger på Dagbladet Information.

Shadi Angelina Bazeghi (f 1974) digter og oversætter. Hun er uddannet på Forfatterskolen i 2007 og har oversat de vigtigste værker af den kontroversielle iranske digter, F. Farrokhzad. Bazeghi debuterede i 2015 med digtsamlingen »Vingeslag«, som også udkommer i svensk oversættelse på forlaget Modernista i 2017.

Liv Nimand Duvå (f. 1987) er aspirerende forfatter og uddannet på forfatterskolen Litterär gestaltning i Göteborg i 2016. Hun har en BA i Litteratur-videnskab fra Københavns Universitet og en række publikationer i bl.a. Slagtryk bag sig.

Tack till Forfatterskolen, Nordiska kulturfonden, Norla och Svenska akademien.

Evenemanget på Facebook   →Välkommen till release av Kritiker #40!

26 augusti kl 18.00, Aspuddens bokhandel och kafé, Hägerstensvägen 130, Stockholm

Nummer 40

I detta nummer av Kritiker undersöks hur etnicitet och klass skildras i skönlitterära texter som berör femininitet. Redaktörer är Dockhaveri förlag. I inledningen till numret skriver de:

»Låt oss anta att det litteraturkritiska samtalet kring femininitet har två huvudsakliga problem:
1) Att inte alla femininitetsskildringar läses som sådana, och att viktiga samtal om vad femininitet kan inrymma därför uteblir.
2) Att läsningar av femininitetsskildringar fastnar i vissa kritiska begreppsapparater, vilket gör samtalet kring femininitet onödigt förutsägbart.
Låt oss anta att vi kan förändra det.«

Fredagen den 26 augusti kl 18 på Aspuddens bokhandel och kafé, Hägerstensvägen 130, bjuder vi på läsningar av författarna, tidskriften till releasepris, festliga drycker och hembakt - en sprudlande kväll med Kritiker och Dockhaveri! Varmt välkommen.

Evenemanget på Facebook   →Releasefest för Kritiker #39 »i rörelse«

22 april kl 19.00 på Weld, Norrtullsgatan 7, Stockholm

Nummer 39

Kritiker # 39 intresserar sig för rörelse längs, genom, mot och inom kroppen, orden, rummet och dokumenten. Vad händer i rörelsens utkanter? I kollisionen? Vad rör sig inte – och vad är denna orörlighet för slags rörelse? Vem för vems talan genom vilka rum och över vilka gränser?
Vem rör vad eller vem och hur rörs vi?
Händer en text?
Vilka ord passerar och hur?

Utifrån dessa frågeställningar undersöks gränslandet mellan de rörelser som text och skrivande, koreografi, minne och aktivism kan innebära. Numret samlar bidrag från utövare verksamma i och inom litteratur, teori, poesi, koreografi och konst.
Kom till Weld och ta del av hur tidskriften vecklar ut sig i och genom läsningar, videoverk och performance av och med: Balsam Karam, Cristina Caprioli, Frida Sandström, Hanna Alvage, Making A Living, Masoud Vatankhah, Paloma Madrid, Roza Ghaleh Dar, Samira Motazedi och Zahra Bayati.

Kvällen är ett tillfälle för oss som redaktörer att öppna upp det rum och de samtal som har varit vägledande för oss i arbetet med numret.

PROGRAM:

#1
Zahra Bayati: Utopier, aktivism och hållfasta drömmar
Making a Living: video
Turning to a Neshast: installation

→ paus ca 20 min (välkomsttal & presentation av numret)

#2
Roza Ghaleh Dar: Sesh
Hanna Alvage: Varje människa kommer alltid uppfylla sina egna beviskrav
Samira Motazedi: Bakom texten

→ paus ca 20 min (vin kommer att finnas till försäljning)

#3
Paloma Madrid: 19.00
Cristina Caprioli: Notes on a tumble
Balsam Karam: Rörelsen från saknad till solidaritet


Kritiker #39 samlar bidrag av: Balsam Karam, Cecilie Ullerup Schmidt, Cristina Caprioli, Danseurs Citoyens, Frida Sandström, Hanna Alvage, Making A Living, Masoud Vatankhah, Mette Edvardsen, Moa Franzén, Paloma Madrid, Pedro Gómez-Egaña, Roza Ghaleh Dar, Samira Motazedi och Zahra Bayati.

Redaktion: Caroline Taracci Nilsson, Moa Franzén, Frida Sandström.

Evenemanget på Facebook   →Kritiker #38 Ett annat alfabet firas i Malmö

7 april kl 19.00 på Östervärns bokhandel och antikvariat, Höstgatan 37, Malmö

Torsdagen den 7 april kl 19 firas utgivningen av Kritiker #38 Ett annat alfabet - Konstnärligt skrivande på Östervärns bokhandel och antikvariat i Malmö.

Under kvällen framför poeterna Iman Mohammed och Matilda Södergran verket »Försök att tömma tid och skriva två lördagar i omlott« av konstnärerna Lena Séraphin och Minna Heikinaho som ingår i numret.

Dessutom ljudkonst av Helena Juréen. Om sin konst berättar hon: »Till grund för mina ljudverk ligger ofta texter, ord eller berättelser. När jag arbetar med musik använder jag mig för det mesta av en elektrisk skrivmaskin, förstärkt och inkopplad till effektpedaler, men integrerar ibland ett mer traditionellt instrument som banjo i ljudverken.«

Välkomna till Östervärns bokhandel och antikvariat den 7 april kl 19, Höstgatan 37, Malmö.

Fri entré.

Evenemanget på Facebook   →Tidskriften Kritiker presenterar: Shadi Angelina Bazeghi.
Läsningar och samtal med Athena Farrokhzad

26 februari 2016 kl 18.30 på Författarnas hus

Shadi Angelina Bazeghi & Athena Farrokhzad

Välkommen till en kväll med poeten och översättaren Shadi Angelina Bazeghi på Författarnas hus i Stockholm, i samtal om sitt skrivande med Athena Farrokhzad! Hon läser ur sin diktsamling Vingeslag (Gyldendal, 2015) tillsammans Helena Boberg, som har översatt delar av den till svenska. Entréavgiften på 60 kr går till Ingen människa är illegal.

I Shadi Angelina Bazeghis diktsamling Vingeslag (Gyldendal, 2015) sammanförs minnen av krig och kärlek formulerat med lika delar vemod och sorg som med en underfundig direkthet. I de danska recensionerna har hon bl.a. jämförts med poeterna Forough Farrokhzad och Inger Christensen.

En mørklagt by rejser sig fra havet
jeg har oversprøjtet mig med parfume

der stinker hele tiden
af brændt menneskekød og knogler
og de forkullede lig er
konstant i mit synsfelt

vi går, jeg holder en eller anden i hånden, jeg er ved at hoste lungerne op ved hvert andet gadehjørne

himlen er høj, jeg har oversprøjtet mig med parfume
jeg har en sølvfarvet taske og sølvfarvede negle og himlen er
høj
har jeg sagt dét, ufattelig høj af lidelserne


Bazeghi är född 1974 i Iran och bor i Danmark sedan 1986. Hon har översatt den iranska poeten Forough Farrokhzads dikter till danska i Lad os tro på begyndelsen af en kold årstid (Basilisk) och i antologin Kun stemmen bliver tilbage (Gyldendal). Sedan 2016 är hon medlem i den tvärnordiska tidskriften Kritikers redaktionsråd.

Välkommen till läsningar, samtal och mingel på Författarnas hus, fredagen den 26 februari kl. 18.30!

Entréavgiften på 60 kr går till Ingen människa är illegal. Betala i dörren eller sätt in summan direkt till Pg 47 25 43-8. (betalningsbekräftelse gäller som biljett). Svalkande dryck, vin och tilltugg finns till självkostnadspris.

Föranmäl dig via denna länk då det finns begränsat antal platser – senast torsdagen den 25 februari.

Än en gång, varmt välkommen!

Evenemanget på Facebook   →

Evenemanget arrangeras av tidskriften Kritiker i samarbete med Sveriges författarförbund och med stöd av Nordiska kulturfonden och Danska statens kunstfond.

Nordisk Kulturfond logoRelease Kritiker #38

9 februari 2016 kl 18.00 på Index, Kungsbrostrand 19

Nummer 38   Affisch Hanna Wildow
Omslag (till vänster): Jonas Williamsson. Affisch (till höger): Affektiva bryt (2015) av Hanna Wildow

Kritiker - Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik - utkommer med ett nytt nummer om texten som material, uttryck och metod i samtida konstnärliga praktiker. Genom konstnärliga verk och essäer gör numret ett nedslag i den samtida text- och språkorienterade konstscenen.

19.00 Läsning av Ulrika Gomm
19.30 Läsning av Lena Séraphin


Det senaste decenniet har berättandet – både det dokumentära och det fiktiva – blivit centralt i många konstnärskap. Det är särskilt textens relationella aspekter som har fokuserats, där texten framträder i installationer, som objekt, i performance, i skiftande format och former och medier.
I arbetet med detta nummer har intresset för textens status i samtida konstnärliga praktiker varit vägledande för oss som redaktion. Vi har närmat oss konstnärskap som undersöker textens vara som samtidskonst genom ett arbete med text som begrepp, material, form och uttryck. Flertalet av numrets medverkande konstnärer arbetar med feministiskt orienterade kritiska praktiker, där språkets ideologiska och hegemoniska dimensioner undersöks samtidigt som motskrifter skrivs fram.
Kritiker nummer 38 är resultatet av ett samarbete mellan konstnären och redaktören Moa Franzén, skribenten och redaktören Anna Nyström, konstnären Pia Sandström och formgivaren Jonas Williamsson.

Evenemanget på Facebook   →Vad ryms i begreppet »barn«? Samtal mellan Dimen Abdulla & Tone Schunnesson. Moderator: Malin Axelsson

28 oktober 2015 kl 18.00 på ABF Stockholm

Vad avslöjar uttryck som »bete dig inte som ett barn!« eller den skam det kan innebära för kvinnor att inte ha eller önska sig ett liv med barn? Är det möjligt att äga barn, såsom de språkliga termerna »mitt barn«, »andras barn«, antyder? Och är det möjligt att äga sin barndom om den saknar spår i ens nuvarande omgivning; om platsen där man en gång var ett barn är oåterkallelig och för alltid lämnad?
Det och mycket mer när Dimen Abdulla och Tone Schunnesson möts för ett samtal om barnbegreppet under ledning av Malin Axelsson!
Ta med dig dina egna tankar och varmt välkommen, onsdagen den 28 oktober till ABF-huset i Stockholm, Katasalen.

Entré: 60 kr

Kvällen arrangeras av Kritiker och ABF Stockholm och är en del av ett samarbete mellan Kritiker och Helge Ax:son Jonsons Stiftelse samt Svenska barnboksinstitutet - som fyller 50 år i år!

Evenemanget på Facebook   →Kritiker bjuder in till en helkväll på Författarnas hus!

27 oktober 2015 kl 18.00 på Författarförbundet i Stockholm

Tisdagen den 27:e oktober följer vi upp ett av våra tidigare nummer, och firar utgivningen av vårt senaste. Varmt välkommen till Författarförbundet för en helkväll med tidskriften Kritiker!

18:00 POESIN OCH SKOLAN. I juni utkom Kritiker med ett uppmärksammat dubbelnummer med tema barn och litteratur. Nu möts några av de medverkande skribenterna för ett samtal om poesin och skolan. Medverkande: Hassan Loo Sattarvandi, Anna Sigvardsson och Magnus William-Olsson.

Samtalet arrangeras av Kritiker och Författarförbundet och är en del av ett samarbete mellan Kritiker och Helge Ax:son Jonsons Stiftelse samt Svenska barnboksinstitutet - som fyller 50 år i år!

19:00 DRÖMMAR ÄR INTE FÖRHANDLINGSBARA – POESI FRÅN SAUDIARABIEN & BAHRAIN. I Kritiker nummer 37, som utkommer lagom till Göteborgs poesifestival sista veckan i oktober, introduceras sex samtida författarskap från Saudiarabien och Bahrain för första gången på svenska.
Framföranden av Ranwa al-Amasy, Roqaiah A al-Fareed, Huda Almubarak och Mona Saffar med sina översättare, samt Roqaiah A al-Fareed och Huda Almurabak.

Kvällen presenteras av Göteborgs poesifestival.

Evenemanget på Facebook   →Release Kritiker #35-36 tema barn

16 juni 2015 kl 18.00 på Rönnells Antikvariat i Stockholm

Välkomna till release av Kritikers dubbelnummer, tema barn och litteratur!

Skådespelaren Bahar Pars tolkar Dimen Abdullas text till numret, Judith Kiros läser sitt poetiska bidrag och en av Kritikers redaktörer, Ylva Gripfelt, samtalar med skribenten Sara Abdollahi om representation i barnlitteraturen. Vi bjuder på musik och vin - och numret finns att köpa till specialpris, 100 kr (ord.pris 150 kr).

Än en gång, varmt välkomna! Tisdagen den 16 juni kl 18 på Rönnells antikvariat.

KRITIKER #35-36, ur inledningen:
I detta nummer av Kritiker utforskar vi ur flera perspektiv barn- och litteraturbegreppet och hur de hänger samman. På vilka sätt, frågar vi oss, finns barn i litteraturen? Och vilka barn menar vi, när vi talar om dessa barn? Vad innebär det att skapa berättelser för barn och vad händer då vi (åter) träder in i barndomen, vår egen och andras?

Frågorna har resulterat i ett nummer om läsande och skrivande av, med och för barn, om bilder av barn i litteraturen, villkoren för att skriva och teckna för barn och minnenas roll i det litterära gestaltandet. Flera av bidragen diskuterar barn som del av ett klassamhälle med rasism och sexism. Genreindelningarnas inverkan och marknadens krav på skapandet samt litteraturens plats i skolan utgör också ingångar till temat.

Numret är med avsikt spretigt. Barnfiguren undersöks från olika vinklar genom essäer, samtal, kollage, skönlitterära alster och illustrationer av en rad aktuella författare och konstnärer.

//Elin Cullhed, Ylva Gripfelt, Jenny Holmqvist, Sanne Näsling


Evenemanget på Facebook   →Release Kritiker #34 »Balansakten, takten«

15 januari 2015 kl 19.00 på Fylkingen i Stockholm

Redaktionen presenterar numrets bidrag som spänner över performance, måleri, cirkus, poesi, musik, filosofi. Framföranden: Erik Peters »Variationer över ett tema med variation«, Monika Rincks »RISK och IDIOTI« och för första gången i svensk översättning PAULINE OLIVEROS klassiska – Lyssna på djupet. Textkompositioner 1980–1998. Bar. Fri entré.

Evenemanget på Facebook   →