K R i T I K E R
EN MOTSTÅNDSRÖRELSE PÅ MITT SKRIVBORD
I någon mening har kvinnors skrivande alltid inneburit ett oppositionellt slags skrivande, nedsänkta som vi är i en global patriarkal samhällsstruktur. Kritiska kvinnogemenskaper har av det skälet historiskt och världen över betraktats som hot mot samhällsordningen. Detta nummer av Kritiker tar sig utgångspunkt i ett möte mellan kvinnliga poeter från vitt skilda språkområden och litteraturtraditioner; ett möte som också har varit ett försök att få syn på, göra motstånd mot och gemensamt skriva vår splittrade, postkoloniala värld på nytt.

Kritiker 28/29 är ett av de få större försöken att introducera samtida poesi från Iran för en svensk publik. Förutom poesi, essäistik och intervjumaterial innehåller det också utsnitt ur den samtida prosan, samt verk av tre konstnärer med koppling till Iran. Här samsas emblematiska poeter ur en äldre generation – Simin Behbahani och Forough Farrokhzad – med en yngre generations poesi, och med poesi skriven av persiska poeter i exil.

Ett måste för alla dem som intresserar sig för en lika poetiskt som politiskt brännande samtidslitteratur med rötter i en av världens rikaste och äldsta poesitraditioner. Missa inte en av årets viktigaste litterära händelser!

huvudsidan
om kritiker
debatt
prenumeration
annonsering
kontakt

Smakebiter fra nr. 20/21
Anja Høvik Strømsted Jeg døper en øy
Sharks Ur: Ho Chi Minh-staden
Les også Vendela Fredricsons Vad är kritik? på våre debattsider.

KRiTIKER nominerats till Årets kulturtidskrift, se DN.

-----------
KRiTIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna får möjlighet att brytas mot varandra, att brytas genom varandra, att bryta på varandras språk. Här möter svenska, norska, danska och finlandssvenska kritiker och författare sina egna och varandras litteraturer i essäer och recensioner.

KRiTIKER redigeras i och mellan Berlin, Skåne, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm, utkommer med fyra 128-sidiga nummer om året sedan hösten 2006.

KRiTIKER utges av Ariel förlag i samarbete med Fria Seminariet i Litterär kritik.