Nummer 12

Nummer 12, september 2009


REDAKTIONELLT/REDAKTIONELT/REDAKSJONELT

Daniela Floman Det rätta avståndet

ESSÄ/ESSAY

Nils Claesson Stillbilder ur »Om jag vore svensk«
Maria Zennström »Om jag vore svensk«. Om Nils Claesson, Sverige och Slas
Olga Tokarczuk Linjer, plan och geometrier
Ulf Peter Hallberg Allt detta skall du förkasta och rädda. Till Olga Tokarczuk
Ulf Peter Hallberg Rester av maskinmänniskans värdighet
Liv Lundberg Hemmelige vei
Jonas Brodin På motorvägen: makt och mobilitet i Los Angeles
Dorthe Jørgensen Tankebilleder og tænkemåder. En offentlighedsdiagnose
Tatjana Brandt & Peter Mickwitz Fjälingar och andra svavelstjärtar. Om Inger Christensen

RECENSIONER/ANMELDELSE

Håkan Lindgren Aase Berg och det infravanliga. Om Aase Bergs »Loss«
Cilla Naumann Instängda ögonblick. Om Bo Carpelans »Barndom«
Sindre Ekrheim Mellom blomar og blokker. Om Øyvind Rimbereids »Herbarium«
Håkan Lindgren Mellan tummen och fingret. Om Bruno K. Öijers »Svart som silver«
Helena Boberg Klasstillhörighetens skuggsida. Om Johan Jönssons »Efter arbetsschema«

KRITIKER OEKONOMI

Maria Zennström Varför skriver vi inte om det?
Arve Kleiva Arnessen-prinsippet
Peter Samuelsson Kulturutredningen kap. åtta. En språkgranskning
Helga Krook Kulturutredningen kap. 8.2.3. Några stycken i urval med en språklig kommentar
John Swedenmark Mellan kulturell och ekonomisk logikBeställ nummer

←  Tillbaka till huvudsidan