Nummer 41-42  

Nummer 41-42, december 2016
»It's a Feeling ...«


REDAKTIONELLT/REDAKSJONELT/REDAKTIONELT

Iman Mohammed & Khashayar Naderehvandi    Läs hela texten här  →

Med detta nummer hoppas vi ha påbörjat ett samtal om hur poesi kan dekoloniseras – och omvänt: vad den poetiska praktiken kan visa om möjligheterna att bryta sig loss ur ett kolonialt grepp om tänkandet, för att på allvar ta sig an representation och ansvar. Finns det poetiska praktiker som i sig är dekoloniala? Finns löftet om – kanske inte det koloniala systemets kollaps – men åtminstone om radikalt andra tankemodeller genom poesin? Utgångspunkten för numret har varit en essä av Ken Chen som nu finns i svensk översättning av Kristina Hagström-Ståhl och Anna Jansson: »Besatt av autencitet eller konceptualism som minstrelshow«. Essän är en läsning av den konceptuella poesins koloniala premisser och hur denna praktik kräver rasifierade kroppar – en poetik vars sätt att operera i världen är imperiellt. Genom att närläsa ett antal signifikanta litterära händelser i USA blottar essän kolonialiteten i poesin – och samtidigt, den dekoloniserande förmåga som ryms i det språkliga arbete som är poesi. Med dikter, essäer och översättningar av: Ken Chen, Judith Kiros, Patricia Lorenzoni, Burcu Sahin, Monia Sander, Shadi Angelina Bazeghi, Maja Lee Langvad, Kira Josefsson, Fred Moten, Gloria Anzaldúa, Claudia Rankine, Etel Adnan, Solmaz Sharif, Mei-Mei Berssenbrugge, Zubair Ahmed, Victoria Chang, Kristina Hagström-Ståhl, Anna Jansson, Iman Mohammed, Patricia Lorenzoni, Khashayar Naderehvandi, Marie Silkeberg, Jenny Tunedal, Ida Börjel, Jørn H. Sværen, Gabriel Itkes-Sznap.

IT'S A FEELING ...

Ken Chen Besatt av autenticitet eller konceptualism som minstrelshow
Claudia Rankine Ur »Citizen: An American Lyric«
Kira Josefsson Mot en förkroppsligad poetik
Victoria Chang Ur »The Boss«
Patricia Lorenzoni Att översätta Gloria Anzaldúa
Gloria Anzaldúa Ur »Borderlands / La Frontera«
Shadi Angelina Bazeghi Absint
Solmaz Sharif Ur »Look«
Maja Lee Langvad Ur »Dage med galopperende hjertebanken«
Judith Kiros Om Fred Motens poesi
Fred Moten Ur »The Feel Trio«
Burcu Sahin Jag befinner mig i väven som är litteraturen
Zubair Ahmed Ur »Floders stad«
Monia Sander Hvorvor skulle jeg udstille min ensomhed?
Mei-Mei Berssenbrugge Ur »Hello, the Roses«
Etel Adnan Ur »In the Heart of the Heart of Another Country«Beställ nummer

Läs Svenska Dagbladets recension av numret   →

←  Tillbaka till huvudsidan