Nummer 44  

Nummer 45-46, december 2017
»Dramaturgier«


REDAKTIONELLT

Tom Silkeberg Inledning    Läs hela texten här  →

DRAMATURGIER

Sven-Olov Wallenstein Lessing i Hamburg
Hans-Thies Lehmann & Patrick Primavesi Dramaturgins ändrade positioner
Pamela Schultz Nybacka »Här avslöjas en mörk hemlighet...«
Linda Örtenblad Ur »Mascaronen«
Milo Rau Verklighetens värld
Wolfram Lotz Tal om den omöjliga teatern
Tova Gerge Sexualitetens dramaturgier
UKON Mordets scenografi
Axel Andersson Autourgi
Bojana Kunst Närhetens ekonomi
Beata Berggren Problem 1-23
Stefan Åkesson Everyone is a story
Alain Badiou Teser om Teater
Maja Mirkovic Om samarbeid
Tom Silkeberg Ordet och tråden är det gemensammas hjärta
Katja Krebs Adaption som (åter)seende
Caspar Eric Ur »#amlet«
Dmitri Plax Dramatikens dramaturgi
Wajdi Mouawad En vänskap, inledning
Wajdi Mouawad En hyndaBeställ nummer

←  Tillbaka till huvudsidan