Nummer 69–70  

Nummer 69–70, december 2023
»I hjärtat av texten finns rösten«


REDAKTIONELLT

Erik Lindman Mata & Peter Nyberg Om numret  →

I HJÄRTAT AV TEXTEN FINNS RÖSTEN

Ricard Estay Baba, Huaso
Daniel Gustafsson Att läsa in en ljudbok
Sophia Palmén Enkät
Ricard Estay Peru
Ditte Holm Bro En frekvens i cellernes strøm
Sven Rånlund Enkät
Ricard Estay Hand
Erik Peters Ljudboken som musik
Imri Sandström Förändringen är det enda konstanta
Ricard Estay Ceremonia
Moa Candil Enkät
Sten Sandell När jag lyssnar på bilden av en röst
Jonas Ingvarsson Enkät
Ricard Estay Light, Spis
Siw Ranis Uddrag
Ricard Estay Carlos
Magnus William-Olsson Enkät
Hedvig Ljungar Rösten som skärningspunkt mellan dikt och kropp
Ricard Estay Fishy
Karl Berglund Enkät
Sol Andersson Men det är sällan man vill utsätta sig för nånting som inte är tryggt
Quynh Tran Enkät
Fredrik Nyberg Röst på liv och död, i ljus och mörker
Ricard Estay Three, Barry
Martin Glaz Serup Kannibalen – You were always onn my mind
Carolina Jinde Ljudbokens röst – en föreställning om ljudboken som kreativt verk
Ricard Estay Päls, Kiss
Ylva Perera Råtthonor och mardrömslandskap i radionovellens svåra form
Julia Pennlert Ljudbokens ambivalenta status
Ricard Estay Trinny, Bubblor
Leif Holmstrand Enkät
Mickaela Persson Dikter
Sara Gordan Enkät
Ricard Estay Telefonsamtal
Ellen Strömberg Tre noveller
Hans Krisitian Strandstuen Rustad Diktet opplest. Tre forståelser
Ricard Estay Tuben, Ghost
Kristofer Flensmarck Enkät
Hanna Ylöstalo Är en kvalitativ ljudbok möjlig?
Ricard Estay Casa, Cecilia
Dick Claésson & Paulina Helgesson Om Litteraturbanken Skärvor av en till synes förfluten litteratur
Sanna Samuelsson Dagens dikt talar till en motvillig församling
Ricard Estay MoonBeställ nummer

←  Tillbaka till huvudsidan