huvudsidan
om kritiker
debatt
prenumeration
annonsering
kontakt

K R i T I K E R

8 / mai 2008

REDAKTIONELLT/REDAKTIONELT/REDAKSJONELT
Daniela Floman En knappnål i en metropol

RECENSION/ANMELDELSE
Susanne Christensen Forskeract – følg med –expand. Om Arne Melbergs Selvskrevet
    – om selvframstilling i litteraturen
Pär Hansson Gör det här på riktigt. Om Maria Vedins Ge mig diesel
Øystein Vidnes «Tidens trauma har valt mig till spelplats». Om Maja Lundgrens
    Myggor och tigrar
Kristian Husted Disse fra alle aviarier fraværende fugle. Om Morten Søndergaards
    Hjertets abe sparker sig fri
Magnus William-Olsson Tvivlet som tillflykt. Om Palle Sigsgaards Glitrende støv danser
Anna Katharina Schaffner Zaroum! Pow! Om Cia Rinnes archives zaroum
John Swedenmark Ett too much som till slut övertygar. Om Peter Mickwitz’
    Där bara diset återstår av paradiset

ESSÄ/ESSAY
Kari Løvaas Skriftspråket som høreapparat
Jyrki Kiiskinen Språket, djungeln och oändligheten
Thomas Hvid Kromann Litteraturens dobbelte statsborgerskab

INTERVJU/INTERVIEW
Paul Comstock Oppmerksomhetsøkonomi. Intervju med Richard Lanham

KORRESPONDENTBREV
Daniela Floman / Joar Tiberg Återknytningsrum

BILDTEXT/BILLEDTEKST
Filip Luyckx Veronica Brovall: Å videreføre den abrupte undergangen

ENKÄT/ENQUÊTE/ENQUETE
Kritiker 22 Carl-Johan Malmberg
Kritiker 23 Mette Sandbye
Kritiker 24 Pablo Henrik Llambias