Artikelarkiv


Om Kritiker

Kritiker är en litteraturtidskrift grundad i ett tvärnordiskt samarbete.
Tidskriften utkommer fyra gånger per år med text på danska, bokmål, nynorska och svenska och innehåller allt från skönlitterära bidrag, översatt poesi och läsningar av enskilda böcker, till essäer, författarsamtal och visuell konst.
Varje nummer planeras och redigeras av en gästredaktion i samarbete med det fasta redaktionsrådet.

Kritiker vill omförhandla vad som identifieras som nordiskt i litteraturen, öka utbytet mellan de nordiska länderna och ge en bättre inblick i vad som pågår inom ländernas litteraturområden.

Redaktionsråd: Shadi Angelina Bazeghi, Helena Boberg, Ylva Gripfelt, Jenny Holmqvist, Maja Lee Langvad, Gabriel Moro, Khashayar Naderehvandi, Matilda Södergran, Martin Welander, Ingrid Z Aanestad
Ansvarig utgivare: Ylva Gripfelt
Grafisk form & sättning: Fanny Wacklin Nilsson
Formgivning hemsida: Jenny Holmqvist

Kritiker distribueras genom Nätverkstan.

Tidskriften startade 1918 under namnet Studiekamraten. 1993 bytte den namn till Ariel. Sedan 2006 har tidskriften verkat under namnet Kritiker.

2013 nominerades Kritiker till Årets kulturtidskrift. Läs mer i Dagens Nyheter.


Röster om Kritiker

»Som en av få transnordiska plattformer för ny litteratur och kritik tycks [Kritiker] alltjämt oundgängliga, och för sin pigga introduktion av samtida författarskap, liksom för det omedgörliga utpekandet av en rad alltför ofta förbisedda – men så grundläggande – problem inom litteratursfären ska de ha fint beröm.«
Viola Bao, Svenska Dagbladet

»...så bra att jag inte vet vad jag ska ta mig till med det.«
Bernur, om Kritiker nr 41-42

»Kritikernumret Drömmar är inte förhandlingsbara innehåller så mycket fantastisk poesi, men bara titeln i sig sätter också fingret på något vackert. I en tid då rasismens våld ständigt förhandlar om vår mänsklighet, kan drömmar och kärlek vara en plats för det oförhandlingsbara, för den nödvändiga mänsklighet som vi inte ännu besitter.«
Felicia Mulinari, ETC

»I nya hyperintressanta numret av tidskriften Kritiker (35/36) på temat barn – som borde vara obligatorisk läsning för varje skolpolitiker! – är friktionen stor och frågorna brännande.«
Ulrika Milles, DN

»En snygg, intelligent och kul litteratur­tidskrift hamnar i mina händer.«
Anna Hallberg, DN

»Kritiker är en renodlad tidskrift för litterär kritik och essäistik som bara blir bättre och bättre.«
Jonas Thente, DN


»Essäistik på hög nivå. Tidskriften Kritiker kräver tid för eftertanke.«
Ingrid Elam, DN


»Det faktum att Kritiker snabbt har kommit att bli en viktig och nödvändig kanal för en djuplodande och kreativ litteraturkritik i det svenska litteraturlandskapet går knappast att bestrida.«
Hanna Nordenhök, HD


»... en iskall vind för varje läsare att ställa sig i och bli genomblåst, upplyst, lyft i nackhåren.«
Jenny Tunedal, AB


»... en av de mest oumbärliga vi har.«
Mats Kolmisoppi, HD


»... et samlingspunkt for god tenkning og skriving.«
Therese Tungen, KlassekampenKontakt

Mail: info@kritiker.nu

Prenumerationsärenden: kritiker@natverkstan.net

Facebook: www.facebook.com/tidskriftenkritiker

Postadress:
Kritiker
c/o Ylva Gripfelt
Simrishamnsgatan 3B
213 24 Malmö
Sverige


Annonsering

Annonsera i Kritiker. Helsida 2 500 SEK, halvsida 1 500 SEK. Kontakta redaktionen på info@kritiker.nu för mer information.