K R i T I K E R
I Kritiker #27 pågår sökandet efter en fredskritik. Kan konsten nedrusta?
Kritiker #27 är ett uttryck för en samtida, tredje vågens fredsrörelse. En krisreaktion, mot bakgrund av det nya, vacklande Europa.
Resultatet: en förhandling kring begreppet fred.

huvudsidan
om kritiker
debatt
prenumeration
annonsering
kontakt

En snygg, intelligent och kul litteratur­tidskrift hamnar i mina händer. / Anna Hallberg, DN
Kritiker är en renodlad tidskrift för litterär kritik och essäistik som bara blir bättre och bättre. / Jonas Thente, DN
Essäistik på hög nivå. Tidskriften Kritiker kräver tid för eftertanke. / Ingrid Elam, DN
Det faktum att Kritiker snabbt har kommit att bli en viktig och nödvändig kanal för en djuplodande och kreativ litteraturkritik i det svenska litteraturlandskapet går knappast att bestrida. / Hanna Nordenhök, HD

... en iskall vind för varje läsare att ställa sig i och bli genomblåst, upplyst, lyft i nackhåren. / Jenny Tunedal, AB

KRiTIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna får möjlighet att brytas mot varandra, att brytas genom varandra, att bryta på varandras språk. Här möter svenska, norska, danska och finlandssvenska kritiker och författare sina egna och varandras litteraturer i essäer och recensioner.

... en av de mest oumbärliga vi har. / Mats Kolmisoppi, HD

KRiTIKER redigeras i och mellan Berlin, Skåne, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm, utkommer med fyra 128-sidiga nummer om året sedan hösten 2006.

... et samlingspunkt for god tenkning og skriving. / Therese Tungen, Klassekampen

KRiTIKER utges av Ariel förlag i samarbete med Fria Seminariet i Litterär kritik.

»Det grundläggande ärendet är inte kolportaget, introduktionen, värderingen eller ens bevakningen, utan själva den kritiska läsakten, förstådd som en del av den litterära processen,« skriver Mikael Nydahl og Magnus Wiliam-Olsson i en tekst fra Kritiker nummer 2, som kan lastes ned her.