K R i T I K E R
I Kritiker #27 pågår sökandet efter en fredskritik. Kan konsten nedrusta?
Kritiker #27 är ett uttryck för en samtida, tredje vågens fredsrörelse. En krisreaktion, mot bakgrund av det nya, vacklande Europa.
Resultatet: en förhandling kring begreppet fred.

huvudsidan
om kritiker
debatt
prenumeration
annonsering
kontakt

Prenumeration gäller fyra nummer löpande. Priserna avser studenter/privatpersoner/institutioner:

Sverige 195 / 295 / 400 SEK.
Norge 170 / 255 / 345 NOK.
Danmark 160 / 240 / 325 DKK.
Finland 21 / 32 / 43 EUR.

Portotillägg övriga Europa +185 SEK, övriga världen +235 SEK.

Pris lösnummer (inrikes porto tillkommer vid beställning direkt från redaktionen) Sverige 80 SEK. Norge 70 NOK. Danmark 65 DKK. Finland 9 EUR.

KRiTIKER säljs i Danmark hos Atheneum international boghandel (København), i Finland hos Akademiska bokhandeln (Helsingfors), Antikvariat Lafkan (vasa), i Norge hos Norli Galleriet (Bergen), Tronsmo bokhandel, Norli Universitetsgaten (Oslo), Norli (Trondheim), i Sverige hos Vänder sig om (Göteborg), Tidskriftsbutiken (Malmö), Hedengrens, Akademibokhandeln, Café Edenborgs, S:t Pauls bok och papper, Antikvariat Alfa (Stockholm), H:ström Antikvariat & Bokhandel (Umeå).

För beställning av lösnummer eller prenumeration kontakta oss på info@kritiker.nu.