Nummer 14

Nummer 14, april 2010


REDAKTIONELLT

Maria Zennström Mona, Ingmar och Metoden

TEMANUMMER: METODEN

Erik Gundström Tekstens vilja
Bodil Lindfors Millennium
Namn Namn Text
Lennart Sjögren Fyra dikter
John Swedenmark Att avbryta
Helga Krook Till Mona
Peter Törnqvist Dikthälsning till Kårsnäs
Pamela Jaskoviak Mona och jag
Marie Lundquist Sju fotnoter til Goethes Faust
Ingmar Lemhagen intervjuad av Pablo Llambías Alla svar är preliminära, för livet går ju vidare
Birgitta Östlund För Ingmar från Gittan
Hanne Bramness En annen dans
Lars Rydquist Till Ingmar Lemhagen september 2009 / Orden
Niklas Darke Ingmars metod
Erik Skyum-Nielsen En stemme der kalder
Bo-Ingvar Kollberg Ingmar Lemhagen och litteraturklubben
Lars Andersson Om människans artväsen
Daan Vandenhaute Om stenciltidskrifterna på sjuttiotalet
David Ericsson Mona och Ingmar
Ole Robert Sunde En mindre fysiognomisk studie av Sverige
Per Engström Någonting annat, viktigare / Noter till text om metoden
Sara Jordenö Berättandets gråzoner

EKONOMI

Maria Zennström Inledning
Håkan Lindgren Kan Dave Eggers, så kan väl vi
Arve Kleiva Super DISCOUNT
Dimitrij Vorobjov Filosofiskt brev om det poetiska arbetets ekonomi
Arve Kleiva Super DISCOUNT
Gertrude Stein Mer om pengar, Ännu mer om pengar

ESSÄER / RECENSIONER

Håkan Lindgren Herta Müller och Oskar Pastior: Hur minns man det förnedrande?
Andreas Åberg Ingenting
Helena Granström Om essäerna
Ann Hallström Att skissa en vinge
Alice Eggers Barn i kläckning
Annika Bäckström Om Masker av Andrej Belyj
Jonas Ellerström Om Motståndet - med mera av Per Ahlmark och Georg KleinBeställ nummer

←  Tillbaka till huvudsidan