Nummer 30

Nummer 30, mars 2014
»Förhållningssätt till det förflutna«


REDAKTIONELLT/REDAKSJONELT/REDAKTIONELT

Inledning - En fyrkantig cirkel

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL DET FÖRFLUTNA

José Ortega y Gasset Översättningens elände och härlighet
Eva Lisina Den 464:de
Marcus Nilsson Såsom ett stilleben. Om W. G. Sebalds och Jan Peter Tripps »Unerzählt«
Love Derwinger Interpretation
Love Derwinger Reparation. En improvisation
Tom W-O Silkeberg Bindestrecksverkligheten

Grafisk design och sättning: Cecilia Undemark PéterfyBeställ nummer

←  Tillbaka till huvudsidan