Nummer 44  

Nummer 44, september 2017
»10 år«


REDAKTIONELLT/REDAKSJONELT/REDAKTIONELT

Redaktionsrådet Inledning    Läs hela texten här  →

10 ÅR

Karin Hald Palimpsest
Khashayar Naderehvandi I en tunnel i en tunnel i en annan stad
Anders Abildgaard Begyndende noter
Margherita Pevere Herbarium
Ann-Marie Tung Hermelin »Allt skrev när jag skrev i huset. Skrivandet var överallt«
Heidi von Wright Att fånga det undanglidande. Små steg i riktning mot ord, text och värld
Karin Hald Palimpsest
Martin Bastkjær I blålysets skær. Hvordan jeg blev forført af Stig Sæterbakken
Kenneth Moe Imot Sæterbakken. Om litterær pessimisme og meningen med livet
Azar Alsharif Secret scripture. Natural habitat remix II. Natural habitat remix I
Ulrika Nielsen Synes ha överlevt. En ingång i Catharina Gripenbergs författarskap
Ragnhild Eskeland Føling
Karin Hald PalimpsestBeställ nummer

←  Tillbaka till huvudsidan