Nummer 8

Nummer 8, maj 2008


REDAKTIONELLT/REDAKTIONELT/REDAKSJONELT

Daniela Floman En knappnål i en metropol

RECENSION/ANMELDELSE

Susanne Christensen Forskeract - følg med -expand. Om Arne Melbergs »Selvskrevet - om selvframstilling i litteraturen«
Pär Hansson Gör det här på riktigt. Om Maria Vedins »Ge mig diesel«
Øystein Vidnes »Tidens trauma har valt mig till spelplats«. Om Maja Lundgrens »Myggor och tigrar«
Kristian Husted Disse fra alle aviarier fraværende fugle. Om Morten Søndergaards »Hjertets abe sparker sig fri«
Magnus William-Olsson Tvivlet som tillflykt. Om Palle Sigsgaards »Glitrende støv danser«
Anna Katharina Schaffner Zaroum! Pow! Om Cia Rinnes »archives zaroum«
John Swedenmark Ett too much som till slut övertygar. Om Peter Mickwitz »Där bara diset återstår av paradiset«

ESSÄ/ESSAY

Kari Løvaas Skriftspråket som høreapparat
Jyrki Kiiskinen Språket, djungeln och oändligheten
Thomas Hvid Kromann Litteraturens dobbelte statsborgerskab

INTERVJU/INTERVIEW

Paul Comstock Oppmerksomhetsøkonomi. Intervju med Richard Lanham

KORRESPONDENTBREV

Daniela Floman & Joar Tiberg Återknytningsrum

BILDTEXT/BILLEDTEKST

Filip Luyckx Veronica Brovall: Å videreføre den abrupte undergangen

ENKÄT/ENQUÊTE/ENQUETE

Kritiker 22 Carl-Johan Malmberg
Kritiker 23 Mette Sandbye
Kritiker 24 Pablo Henrik LlambiasBeställ nummer

←  Tillbaka till huvudsidan